Zuiveringshal West (1200 m²) is gelegen in het grote Zuiveringsgebouw dat parallel ligt aan de Haarlemmervaart. Het Zuiveringsgebouw stamt, net als de meeste gebouwen van de gasfabriek, uit 1885. Het omvatte twee grote hallen waar het gas door grote ketels met zand en chemicaliën werd geblazen. Hierdoor werd zwavel onttrokken aan het gas en werd het gas verzwaard met ijzeraarde. De renovatie van het complete Zuiveringsgebouw werd in 2005 voltooid. 

Zuiveringshal West is een multifunctionele hal met een monumentale dakconstructie.
Het bestaat uit een langwerpige, hoge zaal van 1200 m². De hal is in het bijzonder gescikt voor tentoonstellingen, shows en grotere bedrijfspresentaties en feesten. In het oog springen de monumentale Polonceau-spanten in de dakconstructie. De grote publieksentee aan de parkzijde komt uit in de Pazzanistraat, 'het straatje' tegenover de Meterhuizen en het Machinegebouw. De leveranciersentree, die ook gebruikt kan worden als caterinruimte, ligt aan de Polonceaukade.

Puur Produkties werkt nauw samen met de Westergasfabriek en is vaste cateraar op deze unieke locatie.